Etik i omsorgen

Etik i omsrogen
  • Författare: Bo Hejlskov Elvén
  • Antal sidor: 123
  • Format: Häftad

Denna bok handlar om spänningsfältet du som arbetar inom LSS, HVB, ungdomsvård, socialpsykiatri och äldrevård jobbar i varje dag. Att stödja och reglera. Om vilka tankar och känslor som styr våra val i vardagen.

Men även om hur du kan tänka för att hjälpa dig själv hantera de etiska dilemman du hamnar i när personen du jobbar med inte gör som du förväntar dig. Boken utgår från ett forskningsprojekt författaren har genomfört kring begrepp som självbestämmande och lydnad i omsorgen, och flyttar dessa begrepp in i situationer du träffar på i arbetet. Boken kan ses som ett ramverk för autonomistödjande pedagogik.