Lågaffektiva Förlaget ger ut böcker om lågaffektivt förhållningssätt och angränsande områden. Böckerna riktar sig till fackpersoner och anhöriga till personer med särskilda behov. Vi tycker att det är viktigt att våra böcker är lättillgängliga och lätta att läsa eftersom många inom omsorgen har låg utbildningsnivå och många har kommit till Sverige i vuxen ålder.

Förlaget har två ben: Böcker och web-kurser. Vi har hittills gett ut fyra böcker och arbetar på att ge ut grundkurser i LSS och lågaffektivt bemötande under sommaren 2020. Är du bokhandlare och vill köpa våra utgivningar kan du maila oss här eller handla på Bokinfo. Annars finns våra böcker bland annat på Lågaffektiva Bokhandeln.